F01 PLASTOVÉ KŘÍŽKY

F01 Plastové křížky | Plastové křížky a klínky | Havos s.r.o.

na šířku spáry

materiál

1 mm

plast

1.5 mm

2 mm

2.5 mm

3 mm

4 mm

5 mm

F01 Plastové křížky (nákres) | Plastové křížky a klínky | Havos s.r.o.
plast
 

 

Plastové křížky a klínky:

 F01 Plastové křížky  
  
   
   
 F02 Plastové klínky